check [Liga de Torneos] (2020) BARCELONA: Compañías de Batalla.

07 Ene 2020 21:16 - 10 Ene 2020 10:34 #332982 por Minethor


Primer torneo del Compañias:

1 Febrero
Lugar: Kekolandia Barcelona (C/Xifré n20)
Precio: 5€*Bases en Castellano más abajo.


Bases en Català

Benvinguts a la lliga de tornejos de companyies de batalla a Barcelona!

La lliga constarà de 3 tornejos de 6 partides cadascun.

En el mapa de la Terra Mitjana, les patrulles frontereres s’enfrontaran per la conquesta de la Terra Mitjana.

Condicions de participació i bases generals:

· S’usarà totes les regles descrites en el llibre “Battle Companies” de la Games Workshop editat a inicis de 2019, així com el Reglament base “Rules Manual” editat l’Agost del 2018 amb els "Armies" com a perfils. Tot fa referència al joc Middle Earth propietat de l’empresa esmentada. En el cas de que qualsevol punt indicat en aquestes bases contradeixi les regles del llibre “Battle Companies”, prevaldrà el que està escrit en les bases.

Exepcions a les regles:
- No hi ha límit de re-rolls i punts d'influència per la diferència de valor en punts entre companyies a jugar. (Segons llibre, limitat a 10).

L'elecció de la companyia és lliure. Com a màxim es permetrà repetir una vegada la companyia. Tot i així seria idoni que no es repeteixi, intentar evitar.

A l'inici de cada torneig es pot canviar de companyia (com si fos nova, 0 exp.) o continuar amb la del torneig anterior, mantenint les millores i experiència acumulades.

Recordar que es jugarà amb sistema suís, sense tenir en compte el bàndol. Així doncs es veurà llum vs llum i foscor vs foscor.

Es jugaran 6 partides, sense repetir contrincant. Totes les taules jugaran el mateix escenari a la vegada, pero per abientació cada taula tindrà regles pròpies descrites en l'apartat regles abançades del "Battle Companies".

Hi haurà diplomes per cada torneig, i al final de tot diplomes generals de la lliga:

- Absolut
- Personalitzat
- Pintura
- Esportiu
- Quimaco
- Millor cia (més valor en punts)
- Pitjor cia (menys valor en punts)
- Sorpaso (victòria amb la major diferència de punts)

Addicionalment hi haurà premis per a cadascun dels participants de caràcter general, amb especial toc a la personalització.

Les partides duraran 1h amb un descans entre elles de 15 a 20 minuts per a fer pujades d'experiència i compres.

Sistema de puntuació:

Victòria 3 punts
Empat 1 punt
Derrota 0 punts

Per al seguiment s'usarà les fulles de control repartides per l'organització i al final de cada torneig s'hauran d'entregar per a digitalitzar-les.


Bases en Castellano

Bienvenidos a la liga de torneos de compañías de batalla en Barcelona!

La liga constará de 3 torneos de 6 partidas cada uno.

En el mapa de la Tierra Media, las patrullas fronterizas se enfrentarán por la conquista de la Tierra Media.

Condiciones de participación y bases generales:

· Se usará todas las reglas descritas en el libro "Battle Companies" de la Games Workshop editado a inicios de 2019, así como el Reglamento base "Rules Manual" editado en Agosto de 2018 con los "Armies" como perfiles. Todo hace referencia al juego Middle Earth propiedad de la empresa mencionada. En el caso de que cualquier punto indicado en estas bases contradice las reglas del libro "Battle Companies", prevalecerá lo que está escrito en las bases.

Excepciones a las reglas:
- No hay límite de re-rolls y puntos de influencia por la diferencia de valor en puntos entre compañías a jugar. (Según libro, limitado a 10).

La elección de la compañía es libre. Como máximo se permitirá repetir una vez la compañía. Aún así sería idóneo que no se repita, intentar evitar.

Al inicio de cada torneo se puede cambiar de compañía (como si fuera nueva, 0 exp.) O continuar con la del torneo anterior, manteniendo las mejoras y experiencia acumuladas.

Recordar que se jugará con sistema suizo, sin tener en cuenta el bando. Así pues se verá luz vs luz y oscuridad vs oscuridad.

Se jugarán 6 partidas, sin repetir contrincante. Todas las tablas jugarán el mismo escenario a la vez, pero por abientación cada mesa tendrá reglas propias descritas en el apartado reglas avanzadas del "Battle Companies".

Habrá diplomas para cada torneo, y al final de todo diplomas generales de la liga:

- Absoluto
- Personalizado
- Pintura
- Deportivo
- Quimaco
- Mejor cia (más valor en puntos)
- Peor cia (menos valor en puntos)
- Sorpaso (victoria con la mayor diferencia de puntos)

 Adicionalmente habrá premios para cada uno de los participantes de carácter general, con especial toque a la personalización.

Las partidas durarán 1h con un descanso entre ellas de 15 a 20 minutos para hacer subidas de experiencia y compras.

 Sistema de puntuación:

Victoria 3 puntos
Empate 1 punto
Derrota 0 puntos

Para el seguimiento usará las hojas de control repartidas por la organización y al final de cada torneo se deberán entregar para digitalizarlas.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

13 Ene 2020 08:20 #333074 por Mafias6969
¡Cuenta conmigo!

¡Dol Amroth por Gondor!

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

13 Ene 2020 20:52 #333093 por Camadar
Y Mordor responderá

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

27 Ene 2020 21:16 #333399 por Deyfrus
¡Finalmente me lo puedo montar para venir!

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Tiempo de carga de la página: 0.355 segundos
Gracias a Foro Kunena